Breadcrumb

  1. Vår vision
  2. Om Santen
  3. Vi har fokus på oftalmologi

Vi har fokus på oftalmologi

Vi har utvecklat vår djupa kunskap om ögonhälsa under nästan 130 år. All vår forskning, tillverkning och försäljning ligger inom detta specialområde. Vi använder vår expertis för innovation och utveckling av behandlingar som svarar direkt på befintliga och framväxande patientbehov.

Oftalmologi är det område vi har valt, och det ger oss möjligheter att förbättra patienternas livskvalitet. 

Tack vare vårt specialfokus kan både patienterna och sjukvården vara säkra på att vi levererar säkra oftalmologiska behandlingar av högsta kvalitet.

Vår uppgift är att ge dig bättre ögonhälsa

Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Vi är mer beroende av synen än av något annat sinne för att röra oss och samverka med omvärlden. Även måttliga synproblem kan påverka livskvaliteten och göra oss mindre produktiva, rörliga och oberoende. Vi ser det som ett privilegium och är stolta över att kunna koncentrera vårt arbete på synen och ögonhälsan.

Därför är vår strategi patientdriven: vi söker möjligheter och agerar utifrån behovet av behandlingar och produkter som förbättrar människors livskvalitet genom bättre syn och ögonhälsa. Det finns en enorm potential att göra positiv skillnad i patienters liv genom förbättrad ögonhälsa: Runt om i världen lider uppskattningsvis 285 miljoner människor (4 procent av världens befolkning) av ögonsjukdomar.1

Dessutom finns det fortfarande många länder och regioner där oftalmologiska behandlingar inte är allmänt tillgängliga och där det finns medicinska behov som inte är tillgodosedda. Vi anser att Santen har både förmågan och ansvaret att hjälpa patienterna och deras närstående.


Referenser

  1. United Nations World Population Prospects: 2015