Breadcrumb

 1. Vår vision
 2. Ansvar

Ansvar

Etisk verksamhet

Vi håller oss kontinuerligt informerade om de senaste vetenskapliga forskningsrönen, om patienternas medicinska behov och utvecklar våra produkter med direkt koppling till dessa. Vi arbetar hårt på att se till att det finns trygg tillgång till behandlingar som tillgodoser patienternas behov.

Vi respekterar mänskliga rättigheter när vi bedriver vår verksamhet och har som mål att bidra till ett fördomsfritt samhälle. Genom vårt medlemskap i UNCG (FN:s Global Compact-initiativ) följer vi de tio principerna när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Det innefattar att erbjuda våra anställda så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt och en säker och trygg arbetsmiljö. Vi tillämpar högt ställda etiska krav i vårt samarbete med våra affärspartner och har som mål att minska antalet fall av bristande efterlevnad.

Det är viktigt för oss att skydda miljön. Vi minskar vår miljöpåverkan genom åtgärder mot global uppvärmning, omsorgsfull hantering av kemikalier, minskning av avfallet och insatser för att bevara den biologiska mångfalden. 

Välgörenhet och företagsdonationer

Runt om i världen stödjer vi:  

 • Initiativet från stiftelsen ICO (International Council of Ophthalmology) för att ”lära lärare lära ut” genom utbildning av ögonspecialister i utvecklingsländer
 • Glaucoma Research Foundation, European Glaucoma Society (kurser för läkare under utbildning) och det tyska oftalmologiförbundets stiftelse Stiftung Auge (ett antal program för att förbättra patienters hälsa)
 • Olika organisationer, bland annat Helen Keller International, som arbetar med att förbättra ögonhälsan och förebygga blindhet i utvecklingsländer
 • Help International, en icke-vinstdrivande medicinsk hjälporganisation som är verksam i Guatemala
 • Forskningsinstitutioner, bland annat universitet, akademiska organisationer och specialistforskningsgrupper liksom icke-vinstdrivande organisationer som Glaucoma Research Society
 • Program för hornhinnetransplantation
 • Program för utbildning av ledarhundar
 • Aktivitetsstödgrupper för personer med synnedsättning
 • Sportprogram för personer med synnedsättning, bland annat genom partnerskap med NPO Japan Blind Football Association och Blind Tennis Association Poland
 • Medvetenhetshöjande insatser för tidig upptäckt av glaukom genom World Glaucoma Association och World Glaucoma Patients Association
 • Katastrofstöd till samhällen, bland annat jordbävningsdrabbade i Italien
 • Under 2018 stödde Santen OneDollarGlasses genom vårt volontärprogram 10,000 Hours