Breadcrumb

  1. Din syn
  2. Glaukom

Glaukom (grön starr)


Runt om i världen lever 64 miljoner människor med glaukom, grön starr.1 Glaukom orsakas ofta av att trycket inne i ögat – det intraokulära trycket – stiger. Detta händer när dräneringen av ögonkammarvätskan som fyller utrymmet mellan hornhinnan och linsen är blockerad så att vätskan inte kan rinna ut. Det ökade trycket kan skada synnerven vid punkten där den lämnar ögat för att föra syninformationen till hjärnan. Detta kan leda till synnedsättning och blindhet som är irreversibel, det vill säga inte går att bota.2,3


Referenser

  1. Tham Y-C et al. Ophthalmology. 2014;121(11):2081-2090
  2.  Hoste AM. Bull Soc Belge Ophtalmol 2003;287:65-71
  3. Weinreb RN et al. JAMA 2014;311(18):1901-11