Breadcrumb

  1. Vår vision
  2. Ansvar
  3. Värdeöverföring

Värdeöverföring
(icke-statliga organisationer, donationer till välgörenhet)

SantenPharma AB, i samarbete med hälso- och sjukvården, rapporterar värdeöverföringar i LIFs samarbetsdatabas. 

För mer information:

Santen Sweden Filial: Tel. 08-444 75 60

Email: info.se@santen.com