Breadcrumb

Användarvillkor

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder denna hemsida. 

Introduktion

Denna hemsida (www.santen.se) ägs och drivs av SantenPharma AB ("Santen") för att erbjuda besökare till vår hemsida ("du", "din" eller "användare") generell information om Santens verksamhet vilket beskrivs ytterligare nedan, villkoren (som definieras i stycket nedan) och annan information som krävs av tillämplig lagstiftning och förordningar. 

Dessa användarvillkor på denna hemsida ("Villkor") samt Santens hemsida Integritetspolicy gäller för användningen av denna hemsida. Genom att få tillgång eller använda denna hemsida bekräftar du att du har läst och förstått att denna hemsida omfattas av de villkor som anges nedan och du bekräftar att du är 18 år eller över. 

Santen förbehåller sig rätten att modifiera dessa villkor när som helst utan att meddela dig i förväg. Sådana modifieringar ska träda i kraft omedelbart när de publiceras på denna hemsida. Din fortsatta tillgång eller användning av hemsidan efter modifieringarna har trätt i kraft kommer anses vara ditt giltiga accepterande av de modifierade villkoren.

Licens och användningsområde

Denna hemsida, inklusive dess "utseende och känsla" och allt innehåll, inklusive men inte enbart text, bilder, grafik och videofiler skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar och fördrag världen över. Innehållet tillhör eller licensieras till Santen. Alla rättigheter förbehålles. 

Ingenting som finns på denna hemsida ska tolkas som att ge en licens eller annan rättighet för någon patent, varumärke, upphovsrätt eller någon annan av Santens eller en tredje parts immateriella rättigheter. Santen kan avbryta, ändra eller begränsa din användning av denna hemsida av vilken anledning som helst utan att meddela i förväg.

Innehållet på denna hemsida får inte kopieras, laddas ner, ändras, spridas, göras tillgängligt för tredje parter för andra ändamål än personligt, icke-kommersiellt bruk utan Santens uttryckliga förhandsmedgivande.

Såvida inte annat anges skyddas alla varumärken på denna hemsida av varumärkeslagstiftning. Santens produktnamn, logotyper, designer, slagord och varumärke som finns på denna hemsida är registrerade varumärken, servicemärken eller designer och skyddas av tillämpliga lagar. Därför är alla intrång på dessa rättigheter strängt förbjudet.

Andra namn på företagets produkter och tjänster som finns på denna hemsida kan vara varumärken eller servicemärken som ägs av tredje part. 

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

DENNA HEMSIDA OCH INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ DEN GÖRS TILLGÄNGLIG "SOM DEN ÄR" UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT. VI GARANTERAR INTE ATT INFORMATIONEN PÅ DENNA HEMSIDA ÄR UPPDATERAD, RIKTIG ELLER FULLSTÄNDIG OCH DU BÖR INTE FÖRLITA DIG PÅ DEN FÖR NÅGOT BESLUT ELLER FÖR ATT VIDTA NÅGON ÅTGÄRD. HÄRMED AVSÄGER VI OSS ALLA GARANTIER ATT INFORMATIONEN PÅ DENNA HEMSIDA KOMMER VARA FRI FRÅN AVBROTT, ELLER ATT HEMSIDAN ÄR FRI FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR ELLER ANNAN KOD SOM HAR KONTAMINERANDE ELLER SKADLIGA EGENSKAPER.

Santen gör sitt bästa för att hålla innehållet på denna hemsida riktigt, fullständigt och uppdaterat, dock avsäger Santen sig alla garantier eller framställningar angående dess riktighet, fullständighet och valuta.

Dessutom förbehåller Santen sig rätten att avbryta eller upphäva driften av denna hemsida utan att meddela i förväg och Santen ska inte vara ansvarig för de skador eller förluster som det resulterar i.

Du ansvarar själv för att verifiera all information innan du förlitar dig på den. Användningen av denna hemsida och det tillgängliga innehållet på denna hemsida sker på din egen risk. Det är ditt ansvar att vidta åtgärder för att förhindra skador av datavirus, maskar etc. och Santen är inte ansvarig för några skador som orsakas av några sådana skadliga objekt.

Santen är inte ansvarig för några skador som tillkommer från användningen av informationen på denna hemsida eller hemsidan i sig själv.

Friskrivningsklausul för medicinskeller yrkesmässig rådgivning

Innehållet på denna hemsida är avsedd att vara en generell informationsresurs för Santens medicinska produkter och tjänster, för att höja medvetenhet och tillhandahålla vetenskaplig information relaterad till sjukdomar och är inte avsedd och ska inte förlitas på eller tolkas som en ersättning för eller som ett medicinskt yttrande eller medicinsk rådgivning angående något specifikt medicinskt problem eller faktiska omständighetar. Användare av denna hemsida ombedes specifikt att uppsöka medicinsk rådgivning genom att kontakta sjukvårdspersonal omedelbart angående några hälsotillstånd som kan behöva behandling.

Information från användare

Santen är inte skyldig att svara på kommunikation via e-post eller e-postformulär associerade med denna hemsida. Om inte annat krävs enligt lag, och med undantag enligt vår Integritets policy, all kommunikation eller material som tillhandahålls från denna hemsida via e-post eller på annat sätt, inklusive alla uppgifter, frågor, kommentarer, förslag eller liknande kommer behandlas som icke-konfidentiella och ej skyddade.

Integritet

Alla personuppgifter som samlats in via denna webbplats kommer att behandlas och användas i enlighet med vår Integritetspolicy samt inkluderas Cookies policy i dessa villkor genom referens.. För mer information om vår integritetsskyddsrutiner, vänligen skriv till oss på privacy-emea@santen.com.

Om inte vi skriftligen överenskommer om det, kräver vi att du använder alla personuppgifter som vi tillhandahåller dig om vår personal och/eller tredje parter enbart för de syften som sådan information delades med dig och i enlighet med tillämpliga uppgiftsskyddslagar och förordningar.

Anställningstillfällen

Vi välkomnar intresseanmälningar för anställning hos Santen. Santen diskriminerar inte vid rekrytering eller anställning på grund av ras, hudfärg, religion, handikapp, ursprung, ålder, kön eller några andra särdrag som skyddas av tillämplig nationell, delstatlig eller lokal lag. Du förstår att en inbjudan att skicka in din meritförteckning eller intresseanmälan för ett jobb publicerat på denna hemsida inte är avsedd att vara och skapar inte ett kontrakt mellan dig och Santen för anställning eller någon annan förmån. Du förstår att all kommunikation som du skickar till Santen som frågar om anställning inte ska anses i sig vara en anställningsanmälan och betyder inte att Santen har ett ansvar att svara på den. Skulle Santen vara intresserad av utforska anställningsmöjligheter med dig kommer vi att kontakta dig som svar på din förfrågan.

För att utforska anställningsmöjligheter hos Santan, besök vår Karriärsida. För att läsa om hur Santen samlar in och behandlar dina personuppgifter för anställnings- och rekryteringsändamål, vänligen läs vår Rekryteringspolicy. 

Tredje parts hemsidor och länkar

Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parters hemsidor för din bekvämlighet. Sådana länkar utgör inte Santens stöd för dessa tredje parters produkter och tjänster, eller något av innehållet på sådana tredje parters hemsidor. Vänligen observera att Santen har inget ansvar eller auktoritet över innehållet på sådana tredje parters hemsidor och kommer inte vara ansvarig för någon förlust eller skada som kan uppkomma från användningen av dem. Besök av några hemsidor som länkas till från den här hemsidan sker på egen risk. 

Dessutom måste du få i förväg få skriftligt medgivande från Santen om du tänker publicera denna hemsida till någon annan hemsida, eller använda denna hemsida på något annat sätt än vad som beskrivs i dessa villkor.Vänligen observera att Santen har inget ansvar eller auktoritet över innehållet på någon hemsida som publicerar eller använder Santens hemsida.

Sociala medier

Pressmeddelanden, ekonomiska rapporter och allt annat innehåll på denna hemsida avspeglar Santens officiella policy och ståndpunkter. Santen upprätthåller konton på sociala medier (såsom LinkedIn, Twitter) som kommunikationskanaler för dess senaste nyheter och verksamhet, samt för karriärmöjligheter till externa målgrupper. Däremot avspeglar informationen som publiceras av Santens anställda på sociala medier och liknande tjänster inte Santens policy och ståndpunkter.

För att se till att vår företagskommunikation är konsistent med vår vision och nuvarande etiska, rättsliga och regleringsstandarder, har vi infört några grundläggande riktlinjer för att hjälpa dig förstå hur vi anser det lämpligt att använda Santens sociala medier. För mer information, vänligen läs vår sida om officiella villkor för sociala medier.

Styrande lag, jurisdiktion och separeringsklausul

Dessa villkor styrs av och tolkas enligt svenska lagar. Alla rättsliga förfaranden angående några tvister som uppkommer från, eller i samband med, eller relaterade till villkoren eller denna hemsida ska omfattas av domstolen i Stockholm, Sverige.

Santen framställer inte att informationen på denna hemsida är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser, och tillgång till Santens hemsida från territorier där innehållet kan vara olagligt är förbjudet. De som väljer att få tillgång till Santens hemsida från andra platser eller länder utanför Sverige gör så på eget initiativ och är ansvariga för att följa tillämpliga lokala lagar.

Om några bestämmelser i detta villkor bedöms ogiltiga eller ogenomförbara av en behörig domstol, ska de andra bestämmelserna i dessa villkor förbli giltiga och i kraft. I sådana fall kan Santen byta ut några sådana ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelser i dessa villkor med en giltig och genomförbar bestämmelse som kommer uppnå, i möjligaste mån, de ekonomiska, företagsenliga och andra syftena av den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.

Ansvar och överträdelser

Du tar på dig allt ansvar för din användning av eller tillgång till denna hemsida, inklusive din tillgång till någon litteratur från Santen eller som erhållits genom denna hemsida, och avstår från alla krav eller grund för talan mot Santen.
 
Dessutom försäkrar du härmed att du inte kommer använda denna hemsida för att:
(a) ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt överföra innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, trakasserande, kränkande, vulgärt, obscent, ärekränkande, ett intrång mot någon annans privatliv, hatiskt, eller på annat sätt stötande relaterat till ras eller etnicitet;
(b) ladda upp, publicera, e-post eller på annat sätt överföra personuppgifter om någon annan än dig själv utan den personens tidigare skriftliga medgivande;
(c) ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt överföra något innehåll som gör intrång på någon patent, varumärke, handelshemlighet, upphovsrätt eller någon immateriell rättighet tillhörande någon part;
(d) bryta mot någon tillämplig lag eller bestämmelse relaterad till din användning av hemsidan, inklusive men inte begränsat till, förordningar som utfärdas av någon fondbörs; eller
(e) samla in eller lagra andra användares personuppgifter.

Du bekräftar och medger att vi kan avsluta din tillgång till hemsidan om ditt uppträdande visar sig vara olagligt, våldsamt eller oförenligt med andemeningen och något villkor i dessa villkor. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ta bort allt material som vi betraktar som olämpligt, olagligt eller på något sätt strider mot våra accepterade värderingar och etiska standarder. 

Vi ber användare som upptäcker olämpligt material att omedelbart kontakta oss på info.se@santen.com

Kontaktinformation

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på: info.se@santen.com.

 

Senast uppdaterad:
17 juli, 2020