Breadcrumb

  1. Din syn
  2. Allergi

Allergier som påverkar ögonen

Allergisk konjunktivit är en inflammation i bindhinnan (ett tunt membran som täcker den vita delen av ögat) som orsakas av allergi. Liksom andra allergier orsakas allergisk konjunktivit av överkänslighet mot allergener, ämnen som i vanliga fall inte är skadliga. Det finns tusentals kända allergener. De som oftast orsakar allergisk konjunktivit är pollen, djurdamm, läkemedel och kosmetika.

Vernal keratokonjunktivit (VKC) är en svår och återkommande allergi som mest drabbar barn (oftast pojkar) och unga vuxna.1,2

Referenser

  1. Kumar S. Acta Ophthalmol 2009;87:133-47
  2. Leonardi A. Ophthalmol Ther 2013;2:73-88