Breadcrumb

  1. Din syn
  2. Torra ögon

Torra ögon

Torra ögon (keratoconjunctivitis sicca) – eller DED (dry eye disease)  – uppträder när det är problem med tårfilmen. Tårvätskan håller normalt ögonen fuktiga, smörjer och motverkar inflammation och skador. Problemen kan bero på att det inte produceras tillräckligt med tårvätska, att tårvätskans kvalitet har ändrats eller att för mycket av tårvätskan avdunstar.1

Torra ögon är vanligare hos kvinnor och äldre.1 Man räknar med att mer än 15 procent av alla över 65 år har någon form av torra ögon.2 Symtomen kan bland annat vara att ögonen blir röda, svider eller kliar eller att det känns som om man har skräp i ögat. Ögonen kan bli känsliga för ljus och kännas trötta, och även smärta i ögonen kan förekomma. Ibland produceras tårvätska reflexmässigt när ögat blir irriterat. Det finns många orsaker till torra ögon, bland annat att man blinkar för sällan, vilket kan bero på långvarigt skärmtittande.3


Referenser

  1. National Eye Institute. Dry eye. Available at: https://www.nei.nih.gov/health/dryeye/dryeye Last accessed May 2019
  2. Eye News UK. Emerging developments in dry eye. Available at: https://www.eyenews.uk.com/media/6851/eyeas17-emerging-mcneil.pdf Last accessed May 2019
  3. Blinking Matters. Dry eye syndrome. Available at: https://www.blinkingmatters.com/dry-eye-syndrome Last accessed May 2019