Breadcrumb

  1. Hälso och sjukvårdspersonal
  2. Teknologi

Teknologi

Anpassning, utveckling och innovation

Vårt åtagande inom oftalmologi är oberoende av produktcykeln och kortsiktiga finansiella möjligheter. Vi förstår att anpassning och utveckling av terapier är lika viktigt inom oftalmologin som ren innovation.

Förutom vårt sortiment av läkemedel har vi utvecklat ett antal tekniker för att förbättra upplevelsen för patienterna som använder våra produkter.

Utan konserveringsmedel

Santen var först på marknaden med en bred utveckling av oftalmologiska behandlingar utan konserveringsmedel, bland annat för glaukom och torra ögon. Santen lanserade den första prostaglandinen för glaukombehandling utan konserveringsmedel. Produkter utan konserveringsmedel minskar risken för irritation och skada vid långvarig användning och gör det lättare för patienterna att följa ordinationen. Många patienter kan ha nytta av dessa produkter eftersom risken för biverkningar minskar. 

Santen lanserar konserveringsmedelsfria flerdosformat av ett antal av sina produkter.

Dropaid logoär ett droppstöd som har utvecklats exklusivt för användning med produkter från Santen. Dropaid droppstöd är till särskilt stor hjälp för patienter med svaga eller ostadiga fingrar eller händer. Det är en medicinteknisk produkt som används med både endos- och flerdosflaskor, konserveringsfria produkter från Santen.

Dropaid® endos

Dropaid® endos är ett droppstöd för ögondroppar i endosbehållare. Det hjälper patienten droppa ögondroppar från en endosbehållare.

Dropaid® endos är anpassat för Cosopt®, Fotil®, Fotil® forte, Lecrolyn®, Oftaquix®, Optimol®, Taflotan®, Taptiqom®, Trusopt® produkter i endosbehållare.

Dropaid® flerdos

Dropaid® flerdos är ett droppstöd för ögondroppar i flerdosflaska. Det hjälper patienten instillera ögondroppar utan konserveringsmedel från en flerdosflaska.

Dropaid® flerdos är anpassat för Cationorm®, Cosopt®, Hyprosan®, Lecrolyn®, Lecrolyn® sine, Taflotan® produkter i flerdosflaska.

Droppstöd för Santen ögondroppar utan konserveringsmedel i flerdosbehållare

Droppstöd för Santen ögondroppar utan konserveringsmedel i flerdosflaska

Droppstöd för Santen ögondroppar i endosbehållare

Droppstöd för Santen ögondroppar i endosbehållare

Dimple-flaskan

Vi vet att många läkemedel används för sällan eller i mindre mängd än den rekommenderade eller ordinerade dosen. Därför har Santen vidtagit olika åtgärder för att förbättra följsamheten. 

Enkel hantering är en viktig faktor bakom flaskdesign. Patienterna behöver en flaska som är enkel att öppna, hålla i och använda. Vår Dimple™-flaska designades för att lösa problemen med att öppna flaskan och att rikta ögondropparna så att de når ögat och tillförs i rätt mängd.
 
 Dimple™-flaskan har en form och ett material som gör det lätt att hålla den stadigt och reglera dropparna genom att trycka på flaskan. Dessutom har korken kanter som gör flaskan lättare att öppna. 

Novasorb är vår unika patentskyddade teknik som gör att ögondropparna finns kvar längre i ögat och motverkar att de försvinner vid blinkning. Vi har utvecklat denna katjoniska olja-i-vatten-emulsion i samarbete med Novagali (nu integrerat som ett Santen-företag) för användning i olika ögondroppar i vårt produktsortiment. Novasorb förbättrar bioadsorptionen och spridningen över ögats yta samt förlänger retentionstiden (den tid som läkemedlet finns kvar på ögats yta). Det kan göra att patienterna inte behöver ta ögondropparna lika ofta.

Microshunt

Vi utvecklar CE-märkta PRESERFLO™ MicroShunt, ett kirurgiskt implantat för att sänka det intraokulära trycket genom att underlätta dräneringen av ögonkammarvätska från ögat. 

PRESERFLO™ MicroShunt är konstruerad av ett innovativt bioinert material och implanteras med minimalinvasiv kirurgisk teknik.

PRESERFLO™ MicroShunt är ett fullgott kirurgiskt behandlingsalternativ för glaukom.

Har du frågor eller vill veta mer om PRESERFLO™ MicroShunt, vänligen kontakta Anna Brehmer, anna.brehmer@santen.com. 

Santen har samarbetat med olika partner för att utveckla flerdosflaskor för ögondroppar utan konserveringsmedel som är mikrobiologiskt säkra och samtidigt lätta att hantera för patienterna.

Ta reda på mer om Santens två flerdosflaskor för produkter utan konserveringsmedel här: