Breadcrumb

  1. Hälso och sjukvårdspersonal
  2. Produktsortiment

Våra produkter

Nedan finner du en lista på samtliga produkter Santen marknadsför i Sverige. De produkter som är klassade som läkemedel är länkade till startsidan på läkemedelsregistret FASS för Allmänheten, där kan du söka på produktnamnet för att läsa mer om våra produkter.

 

Läkemedel

Cosopt
Cosopt sine

Fotil
Fotil forte

Hyprosan

Ikervis

Kloramfenikol Santen

Lecrolyn
Lecrolyn sine

Oftagel

Oftaquix

Optax

Optimol

Taflotan

Taptiqom

Timosan

Trusopt
 

Medicintekniska produkter

Cationorm  

Ocutears Hydro+  

Preserflo Microshunt - för mer information klicka här

Puralid Lipogel