Breadcrumb

Santens värden och uppdragsbeskrivning

Värden

Så här säger vi på japanska: 

Our vision text

Det betyder:
“Att utforska naturens hemligheter och mekanismer för att bidra till människors hälsa”

Santens egen tolkning av en fras från kapitel 22 i Zhongyong (Moderationens doktrin) av Konfucius.

Vi tänker noga på vad som är väsentligt, definierar tydligt vad vi ska göra och handlar snabbt.


Uppdragsbeskrivning

Utifrån vår fokus på oftalmologi utvecklar Santen unik vetenskaplig kunskap och organisatorisk kompetens som bidrar till välbefinnandet både hos patienter och deras närstående, vilket gynnar samhället som helhet.