Breadcrumb

  1. Hälso och sjukvårdspersonal
  2. Partnersamarbete med Santen

Partnersamarbete med Santen

Skapa långsiktiga och meningsfulla samarbeten

Varför bli partner med Santen?

Långsiktiga och meningsfulla partnersamarbeten är viktiga för Santen. Som ett medelstort läkemedelsföretag är vi beroende av effektiva samarbeten för att få tillgång till expertisen hos innovativa partnerföretag, forskningsinstitut och den akademiska världen. Det fördjupar och snabbar på vårt FoU-arbete så att patienterna kan få tillgång till behandlingarna tidigare.

Patientbehoven och kundtillfredsställelsen är drivkrafterna för allt vi gör. Det är en strategi som präglas av lyhördhet och entreprenörsanda – vi försöker förbättra ögonhälsan på alla sätt vi kan, från produktanpassningar till banbrytande vetenskapliga upptäckter av behandlingar som tillgodoser ouppfyllda medicinska behov. Vi förstår betalarnas och patienternas behov av produkter till överkomliga priser inom ramen för hälsoekonomin och väger det mot vår strävan efter att utveckla innovativa produkter med ännu större patientnytta.

Vår position som helt integrerat företag med etablerad global verksamhet, forsknings- och utvecklingscentra i världsklass, tillverkningsanläggningar och verksamhet inom försäljning och marknadsföring gör att vi kan leverera innovativa produkter som gör alla våra partnerskap framgångsrika.

För mer information, besök Santens webbplats för regionen.