Breadcrumb

  1. Vår vision
  2. Mediekontakt

Mediekontakt

 

Obligatorisk

Santen och dess dotterbolag kommer att samla in och använda uppgifter som tillhandahålls i formuläret för medieförfrågningar ovan endast för att hantera din förfrågan och följa upp den med dig.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*). Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna behandla din förfrågan och kommunicera med dig.

Det är frivilligt att lämna uppgifterna, men om du inte lämnar dem kommer vi inte att kunna behandla din förfrågan och följa upp den med dig. 

Ditt meddelande och alla relaterade personuppgifter du lämnar kommer att behandlas som konfidentiella och skyddas i enlighet med tillämpliga lagar och vår interna policy. 

Dina uppgifter kommer att delas internt inom Santen med behörig personal och vid behov med med tredje part, men endast för att hantera din begäran på lämpligt sätt. 

Santens dotterbolag och andra tredjepartsmottagare kan finnas i länder där dataskyddsnivån inte är lika hög som i ditt bosättningsland. 

Då detta är fallet kommer vi att säkerställa att lämpliga åtgärder för dataskydd vidtas genom avtal enligt artikel 46 i GDPR för att säkerställa skydd och säkerhet på tillräcklig nivå vid behandling av dina personuppgifter.  

Du kan när som helst få tillgång till, komplettera eller ändra dina personuppgifter, begära att de ska raderas eller överföras, att behandlingen av dem ska begränsas eller invända mot vidare behandling eller återkalla ditt samtycke. 

För att ta del av Santens allmänna åtagande när det gäller integritet, se  Santens integritetspolicy. 

För att utöva dina rättigheter när det gäller dataskydd, eller om du har andra frågor som gäller integritet, är du välkommen att kontakta Santen EMEA Privacy Office på följande e-postadress: privacy-emea@santen.com.