Breadcrumb

Santen e-ducation - Välkommen att lyssna till vårens föreläsningar

Fri 26 February 2021

Santen välkomnar dig att lyssna till några av landets mest framstående ögonläkare inom sina specialistområden. Under våren 2021 kan du via länk få ny kunskap vid fyra tillfällen genom Santen e-ducation.

Anmälan behövs för åtkomst till föreläsningarna!
Gå in på länken eller använd QR-koden nedan. Anmäl dig till de föreläsningarna som passar dig. Några dagar innan föreläsningarna startar skickas ett mail till den e-post du angivit med en länk till respektive föreläsning.

Varmt välkomna

Jessica Ekolind     Niklas Svensson     Diana Kelishani       Peter Wiman
070-242 24 30      070-611 54 55         070-358 66 06         073-071 25 26

Santen e-ducation

 

>> https://www.lyyti.in/santeneduvar2021

           Länk till anmälan                 

 

      Hanna-Maria Öhnell

 BARNMISSHANDEL – UR ÖGONLÄKARENS SYNVINKEL
 HannaMaria Öhnell
 Ögonkliniken Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund

     Ann Hellström
 ROP (RETINOPATHY OF PREMATURITY)
 Ann Hellström
 Sektionen för klinisk neurovetenskap, Göteborg
 
     Ingemar Gustafsson


 HORNHINNEKIRURGI VID ENDOTELCELLSDYSFUNKTION
 Ingemar Gustafsson
 Ögonkliniken Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund

     Pete Williams
 TARGETING NAD+ FOR NEUROPROTECTION IN GLAUCOMA:
 FROM PRE-CLINICAL TO CLINICAL STUDIES

 Pete Williams
 S:t Eriks Ögonsjukhus, Solna