Breadcrumb

Santen e-ducation - Ta del av höstens föreläsningar mellan 10-13 december!

Tue 8 December 2020

Då fysiska möten med er inte är aktuellt för närvarande, vill vi under rådande omständigheter med corona/covid-19 pandemi ge er ögonläkare en möjlighet till fortsatt fortbildning. Vi har i samråd med föreläsarna fått godkännande för att sända föreläsningarna igen, under en begränsad tid. Under 10-13 december kommer det att vara möjligt för er att ta del av föreläsningarna via länk.

Gå in på nedan länk eller QR-kod och anmäl dig. Så mailar vi ut länkarna till respektive föreläsning den 10dec.

Varmt välkomna

Jessica Ekolind     Niklas Svensson     Diana Kelishani       Peter Wiman
070-242 24 30      070-611 54 55         070-358 66 06         073-071 25 26

>> https://www.lyyti.in/santenedudec2020

                               

 CHARLES BONNET SYNDROM - SYNHALLUCINATIONER VID NEDSATT SYNFUNKTION
 Dorothea Peters
 Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund


 STAMCELLSBEHANDLING VID MAKULADEGENERATION - KOMMER DET ATT FUNGERA
 Anders Kvanta
 S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
 

 PIGMENTERADE KONJUNKTIVALA FÖRÄNDRINGAR - REMITTERA, FÖLJA SJÄLV ELLER AVSLUT
 Charlotta All-Eriksson 
 S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
 

 ATT FLYTTA SMÅ MUSKLER - LITE
 Ulf Dahlstrand 
 Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund